» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình

chiếc bóng và Ta

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Thứ Sáu, ngày 02 tháng 11, 2007

Tìm ta dưới bóng dối gian

Cho đi nhận lấy hoang mang những gì?!

Vì sao lạc với vô tri

Giữa hình ...

Đêm thu

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Thứ Bảy, ngày 18 tháng 08, 2007

tick

Đêm nay gió lạnh từ đâu?

Mà nghe buốt cả từ sâu thẳm hồn

Nặng lòng cơn nhớ bồn chồn

Thắt tim ...