17/10/2007, 11:06
Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
Thông tin
Ngày đăng ký   06/10/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   17
Trung bình   9 bài/tuần
Số Từ đã viết   23699
Điểm blog   18
Số bình chọn blog   3
Đã được xem   15

Liên lạc
Bạn bè Có 1 bạn
IM   minhtuan8307
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/beta/minhtuanonline Minh Tuấn Online ( 17 )