19/10/2007, 03:36
Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
Thông tin
Ngày đăng ký   30/09/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   4
Trung bình   2 bài/tuần
Số Từ đã viết   7462
Điểm blog   18
Số bình chọn blog   3
Đã được xem   6

Liên lạc
Bạn bè Có 1 bạn
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/beta/tmdt2 Thuong mai Dien Tu Version ... ( 4 )