14/10/2007, 15:48
Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
Thông tin
Ngày đăng ký   09/08/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   106
Trung bình   11 bài/tuần
Số Từ đã viết   138604
Điểm blog   289
Số bình chọn blog   49
Đã được xem   449

Liên lạc
Bạn bè Có 36 bạn
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/beta/nguyenbaoan Chuộtchítlười ( 106 )