14/10/2007, 15:48
Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
Thông tin
Ngày đăng ký   12/03/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   140
Trung bình   5 bài/tuần
Số Từ đã viết   119673
Điểm blog   1347
Số bình chọn blog   234
Đã được xem   1658

Liên lạc
Bạn bè Có 51 bạn
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/beta/kemnhoanh những năm thánh không thể ... ( 140 )