18/10/2007, 21:07
Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
Thông tin
Ngày đăng ký   13/01/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   329
Trung bình   9 bài/tuần
Số Từ đã viết   508560
Điểm blog   6753
Số bình chọn blog   1185
Đã được xem   5141

Liên lạc
Bạn bè Có 101 bạn
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/beta/hoanghanh Vẫn trong thầm lặng một ... ( 329 )