17/10/2007, 18:49
Ngoisaoblog.com
Photo Avatar
Thông tin
Ngày đăng ký   10/10/2007
Sổ Nhật ký   1
Số bài Nhật ký   11
Trung bình   6 bài/tuần
Số Từ đã viết   7587
Điểm blog   12
Số bình chọn blog   2
Đã được xem   15

Liên lạc
Bạn bè Có 1 bạn
IM   doanbqn
Địa chỉ E-mail  [email]

Sổ Blog
  Tên sổ
http://ngoisaoblog.com/beta/doanquangnam Tam su ( 11 )