13/10/2007, 08:21
Tin tức khác
Ngôi sao blog tuyển admin, coder vào lúc 05/13/2007

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển hệ thống Ngôi sao blog, Ban quản trị Ngôi sao blog quyết định tuyển thêm admin, coder, designer. Đối tượng dự tuyển có thể là bất cứ ai còn đi học hoặc đã đi làm, đáp ứng được các tiêu chuẩn do Ngôi sao blog đề ra. Thông tin chi tiết các bạn có thể xem tại www.ngoisaoblog.vn/chuyenbenle

Tin tức khác