15/10/2007, 15:24
Gởi thông báo Blog xấu

Tên sổ Nhật ký Tam su 
Bài Sau lần tan vỡ ấy!

Bạn có thể gõ dấu tiếng Việt tự động (F8 để thay đổi kiểu gõ)
Hãy nhìn thanh trạng thái của trình duyệt để biết thêm thông tin
Người gởi