Mở đầu 1 ngày mới !!!

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Thứ Bảy, ngày 12 tháng 04, 2008

la la la . Today's a good day !!! Because today I didn't have any homework and test !!!

2 bua~ nay wen viet blog ! hehehe ! Because I didn't have time !!!

Cha'n thit ! Lai. hem go~ chu~ VN dc !

WHo know how to write Vietnamese , please help me !

THanks !!!!!!!!!!!!!

bye everyone ! Love !

Bảo Bảo >> 07:00 AM

Góp ý (0)

Một ngày như mọi ngày ! ^ - ^

Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt)
| Bình chọn:

Thứ Tư, ngày 09 tháng 04, 2008

Hello ! hôm nay cũng như bao ngày khác !Uhm, zo trường test ( perfect ) rùi seo đó học típ. Học xong đi về , về xong rùi eat, chơi computer chút xíu rùi go sleep. Chân trong miệng 1 ngày của pé thì tóm tắt sơ là zay đó . Hi vọng ngày ...

Bảo Bảo >> 06:24 AM

Góp ý (2)

Ngày đầu tiên viết blog ! hehehe ! ^ - ^

Điểm Ngôi sao Blog: 8 (2 lượt)
| Bình chọn:

Thứ Ba, ngày 08 tháng 04, 2008

1 ngay moi' bat' dau !

"http://ngoisaoblog.com/data/image/n3/080229star6anh2_236.jpg"bình minh hôm nay la` 4:00 am ( giờ bên Mỹ i' tại mình đang ở Mỹ mờ ) he he , mẹ đi làm sớm nên mẹ dậy xong rùi pe' cũng dậy lun ! hehehe . Xong chơi game ( trong âm thầm vì cả nhà ...

Bảo Bảo >> 06:58 AM

Góp ý (1)

Lam` on giup ! Nhan' tin zum` !

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Thứ Bảy, ngày 05 tháng 04, 2008

chi~ ca'ch go~ Tieng Viet & ca'ch post hinh` va`o blog zu`m di ! Blog pe' nhi`n gu'm we' ! La`m on giup di ! Please ! Thanks Chân trong miệng

http://ngoisaoblog.com/data/image/n6/57-61thoitrangninomax-2_106.jpg

http://ngoisaoblog.com/data/image/n6/57-61thoitrangninomax-4_165.jpg

Bảo Bảo >> 02:29 AM

Góp ý (2)

Co' ai giup' pe' hem ? I'm really need help ? please help !

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

La`m on chi~ zu`m ca'ch go~ Tieng Viet & ca'ch che`n hi`nh va`o ba`i viet' ! Thanks truoc ! ^-^ Chân trong miệng
Bảo Bảo >> 01:59 AM

Góp ý (0)

Hi ! Can you help me ? ( I really need help ! )

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Ai bit ca'ch che`n hinh va`o ba`i , la`m on chi giup ! Thanks
Bảo Bảo >> 01:25 AM

Góp ý (0)

Làm wen nào ! My name is Jenny - Pham and.............. ^ - ^

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Hello ! My name is Jenny - Pham . I'm 13 years old . ( too young , right ? ) Ai mu'n la`m wen thi` nhan' tin nha ! Thanks ! ( I'm a lovely girl ! ) Chân trong miệng . Tu. tin ha ! hi hi ! hem da'nh chu~ Viet dc nen ...

Bảo Bảo >> 12:28 AM

Góp ý (0)

 
Powered by Ngoisaoblog.com