» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình

Doj` TUj chuyen? sang 1 trang moj

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:
Chủ Nhật, ngày 11 tháng 05, 2008

Doj`voj' toj no wa' don jan? /a`eo hep.no' wa' Bt tuj khong the? vuj khj tat ca? moj ng` cu' nhjn tuj voj mot anh' mat' la. lung va` day` to` mo`nhung tuj khong bao jo` ca than' va` khj tuj hoj? ho. ve` nhung~ hanh` ding do' thj` ho. cha? loj` tuj 1 cau rat' than? nhjen la` ...
longvk >> 05:28 PM 0 góp ý

Doj` TUj chuyen? sang 1 trang moj

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:
Doj`voj' toj no wa' don jan? /a`eo hep.no' wa' Bt tuj khong the? vuj khj tat ca? moj ng` cu' nhjn tuj voj mot anh' mat' la. lung va` day` to` mo`nhung tuj khong bao jo` ca than' va` khj tuj hoj? ho. ve` nhung~ hanh` ding do' thj` ho. cha? loj` tuj 1 cau rat' than? nhjen la` ...
longvk >> 05:28 PM 0 góp ý

Doj` TUj chuyen? sang 1 trang moj

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:
Doj`voj' toj no wa' don jan? /a`eo hep.no' wa' Bt tuj khong the? vuj khj tat ca? moj ng` cu' nhjn tuj voj mot anh' mat' la. lung va` day` to` mo`nhung tuj khong bao jo` ca than' va` khj tuj hoj? ho. ve` nhung~ hanh` ding do' thj` ho. cha? loj` tuj 1 cau rat' than? nhjen la` ...
longvk >> 05:28 PM 0 góp ý

Doj` TUj chuyen? sang 1 trang moj

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:
Doj`voj' toj no wa' don jan? /a`eo hep.no' wa' Bt tuj khong the? vuj khj tat ca? moj ng` cu' nhjn tuj voj mot anh' mat' la. lung va` day` to` mo`nhung tuj khong bao jo` ca than' va` khj tuj hoj? ho. ve` nhung~ hanh` ding do' thj` ho. cha? loj` tuj 1 cau rat' than? nhjen la` ...
longvk >> 05:28 PM 0 góp ý